Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. STRINJAM SE | Več informacij o piškotkih
Pravila akcije »pripelji prijatelja«

1. Organizator akcije


Organizator akcije»pripelji prijatelja« (v nadaljevanju: akcija) je Parkauto d.o.o., Trpinčeva 75 A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

2. Uvod


Pravila oz. splošni pogoji sodelovanja v akciji določajo pogoje sodelovanja in urejajo razmerja znotraj te akcije (v nadaljevanju: pravila). Za razmerja znotraj akcije veljajo poleg teh pravil tudi Splošni pogoji poslovanja družbe Parkauto d.o.o., v kolikor ni v teh pravilih urejeno drugače.

3. Potek akcije


Akcija se začne 7.10. 2013. Sodelovanje v akciji je mogoče od 7.10. 2013 do vključno 30. 11. 2013. Akcija poteka na spletni strani www.parkauto.mobi (v nadaljevanju: spletna stran).

4. Namen akcije


Namen akcije je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovne znamke Parkauto in pridobivanje kontaktov.

5. Definicija pojmov


V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

Sodelujoči: Kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki preko spletne strani sodeluje v akciji.

Priporočevalec: Kot priporočevalec se definira sodelujoči, ki je akcijo priporočil drugi osebi, z uporabo sredstev za priporočanje, dovoljenih v okviru te akcije. V teh pravilih se beseda priporočevalec uporablja v neposredni zvezi z dejanjem priporočanja akcije, ali kadar želimo razlikovati med osebo, ki je akcijo priporočila, in osebo, ki ji je akcija bila priporočena.

Priporočeni prejemnik: Kot priporočeni prejemnik se definira oseba, ki ji je bila akcija priporočena s strani priporočevalca. Priporočeni prejemnik še ni sodelujoči, temveč je le prejemnik priporočila, na katerega pa se še ni odzval s sodelovanjem v akciji.

6. Pogoji za sodelovanje v akciji


V akciji sodeluje vsaka oseba, ki na spletni strani poda vse zahtevane osebne podatke - vključno z delujočim e-poštnim naslovom na katerega lahko dostavimo zahvalno e-poštno sporočilo, označi (odkljuka), da se strinja s temi pravili. S pravilno podajo zahtevanih osebnih podatkov postane oseba sodelujoči.

V akciji lahko sodelujejo tudi obstoječi uporabniki sistema Parkauto, ki upoštevajo pogoje iz prejšnjega odstavka oziroma imajo že izpolnjene zahtevane podatke.

Sodelovanje v akciji bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani omogočene piškotke (ang.: cookies) in javascript.

Med trajanjem akcije "Pripelji prrijatelja" ne velja promocija "Ob registraciji vam podarimo 1 euro dobroimetja!"

7. Pravila priporočanja


Sodelujoči lahko akcijo priporočajo drugim osebam (npr. prijateljem) in si tako zagotovi darilo 10% njihovega prvega vložka v dobroimetje na računu Parkauto.

Pravila za priporočanje so naslednja:

Ko sodelujoči na spletni strani ima pravilno izpolnjene zahtevane osebne podatke, ima možnost sistem Parkauto in tekoče akcije priporočiti drugim osebam preko postopkov, ki so na voljo v akcije.

Sodelujoči lahko sistem Parkauto in tekoče akcije priporoči neomejenemu številu drugih oseb preko obrazca na spletni strani z ročnim vnosom ali prenosom e-poštnih naslovov priporočenih prejemnikov, ki jim želijo preko sistema akcije posredovati priporočilo.Posamezni drugi osebi lahko sodelujoči sistem Parkauto in tekoče akcije samo, če ni registrirana v sistemu Parkauto, ni bila priporočena s strani druge osebe, v akciji ne sodeluje oziroma se ni odjavila od prejemanja priporočil.

Sodelujoči lahko kot priporočevalci priporočila posredujejo tudi preko navadnega elektronskega sporočila, s tem da v sporočilo prilepi lastno spletno povezavo "povezavo s priporočilom" (pojavi se v okencu, kjer se vpisujejo e-naslovi) in jo pošlje drugi osebi. Med posameznim priporočilom istemu priporočenemu prejemniku pa mora preteči 1 dan. Priporočeni prejemniki prejmejo e-poštno sporočilo s priporočilom za vpis v sistem Parkauto in za sodelovanje v tekočih akcijah z možnostjo takojšnjega pristopa na spletno stran.

Sodelujoči lahko kot priporočevalci za priporočanje akcije uporabijo lastno spletno povezavo, ki jo preko družabnih omrežij ali kako drugače objavijo na internetu.

Priporočevalec za vsakega priporočenega prejemnika, ki se odzove na njegovo priporočilo z vpisom v sistem Parkauto in s sodelovanjem v tekočih akcijah, prejme 10% njegovega prvega vložka v dobroimetje na računu Parkauto.

Sodelujoči se strinjajo, da bodo priporočila posredovali le tistim drugim osebam, od katerih imajo soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana sporočila in polno odgovarjajo za njihovo vsebino.

Organizator v nikakršni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Vsakršno pošiljanje nezaželene elektronske pošte s strani tretjih oseb za namene te akcije je strogo prepovedano, morebitni kršitelji pa za tovrstno početje nosijo polno pravno odgovornost.

Organizator si pridržuje pravico, da na zahtevo državnih organov ali drugih institucij, ki nadzirajo pošiljanje nezaželene elektronske pošte, ali ponudnikov dostopa do interneta, v primeru suma pošiljanja nezaželene elektronske pošte, tem organom, institucijam ali ponudnikom posreduje IP naslov in ostale podatke sodelujočega, ki je osumljen pošiljanja nezaželene elektronske pošte.

Organizator si pridržuje pravico, da izključi sodelujočega, za čigar priporočila je prejel vsaj eno pritožbo priporočenih prejemnikov, ki jim je ta sodelujoči priporočil sodelovanje v akciji. Organizator si tudi pridržuje pravico, da izključi sodelujočega, za katerega je prejel pritožbo, da je priporočila posredoval drugim osebam, od katerih nima soglasja za kontaktiranje.

Če organizator sumi, da sodelujoči akcijo priporoča drugim osebam, katerih soglasja za kontaktiranje ta sodelujoči nima (spam), ga ima pravico pozvati, da poda obrazložitev. V kolikor v tem primeru ta sodelujoči obrazložitve ne poda v roku 24 ur po poslanem pozivu ali pa poda pomanjkljivo obrazložitev, ki ga ne opere suma, ga ima organizator pravico izključiti.

Sodelujoči priporočil ne smejo posredovati na e-poštne naslove, ki jih uporabljajo oni sami ali ki so v njihovi lasti.

Priporočila so lahko posredovana le živim drugim osebam, in sicer lahko sodelujoči posamezni drugi osebi posreduje le eno priporočilo, tudi če ta druga oseba uporablja več različnih e-poštnih naslovov. Kakršnokoli posredovanje priporočil eni drugi osebi na več različnih e-poštnih naslovov ali posredovanje priporočil na neobstoječe e-poštne naslove ali posredovanje priporočil na e-poštne naslove, ki jih ne uporablja živa druga oseba, bo kaznovano z izključitvijo sodelujočega.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo priporočil in akcije. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega in/ali prepoved nadaljnjih priporočil s strani sodelujočega.

V kolikor obstaja sum, da se na priporočila ne odzivajo žive druge osebe oziroma če obstaja sum, da priporočeni prejemniki pri svojem odzivu na priporočila uporabljajo kakršnakoli avtomatizirana sredstva oziroma če se na priporočila ne odzivajo ročno, s samostojnim klikanjem na povezave v priporočilih, ima organizator pravico te sodelujoče izključiti. Pri tem pa sodelujoči, ki je tem drugim osebam vpis v sistem Parkauto in tekoče akcije priporočil, ne prejme nobenih 10% prvega vložka, ki bi mu jih sicer te druge osebe doprinesle ali pa so mu jih že doprinesle.

V kolikor obstaja sum, da se na lastna priporočila kakorkoli odziva sodelujoči, ki je ta priporočila posredoval, ga ima organizator pravico izključiti.

Priporočeni prejemniki imajo pravico prijaviti žaljiva oziroma neprimerna priporočila sodelujočih preko posebne spletne povezave v priporočilu ali s posredovanjem e-poštnega sporočila na e-poštni naslov info@parkauto.mobi z obvezno navedbo e-poštnega naslova kršitelja ali spletne povezave, ki jo je ta uporabil za priporočanje, in z opisom, zakaj naj bi bilo priporočilo neprimerno. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati s polnim imenom in priimkom. Organizator ima pravico, da takega kršitelja izključi.

V kolikor obstaja sum, da je določeni sodelujoči goljufal oziroma ravnal v nasprotju s temi pravili, ima organizator pravico tega sodelujočega izključiti. V primeru izključitve tega sodelujočega, bo ob izključitvi tega sodelujočega morebitni priporočevalec, ki je temu sodelujočemu vpis v sistem Parkauto in tekoče akcije priporočil in iz tega naslova prejel 10% prvega vložka v dobroimetje, to izgubil.

Sodelujoči se strinja, da se lahko njegovo ime in priimek posredujeta priporočevalcu, če je sodelujoči v akciji sodeloval na povabilo tega priporočevalca.

8. Kdo lahko sodeluje


V akciji lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma registrirane v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi akcije, ne smejo sodelovati v akciji.

9. Druge določbe


Organizator ne odgovarja za nepopolno sodelovanje v akciji ali za sodelovanje v akciji z napačnimi podatki.

Sodelovanje v akciji ter pridobitev darila niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi akcije, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz daril.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove akcijo. O tem mora organizator preko spletne strani in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih akcije bo organizator sodelujoče obveščal na spletni strani. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na info@parkauto.mobi.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z akcijo oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

Podarjeno dobroimetje je vidno v roku 1 dne.

10. Kje se nahajajo ta pravila


Ta pravila so na vpogled dostopna v pisni obliki na naslovu organizatorja in na spletni strani.

11. Uporaba in varovanje osebnih podatkov


Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Organizator bo kot upravljavec osebnih podatkov osebne podatke, ki so jih pridobili od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljali izključno za naslednje namene:

• izvedba akcije v vseh vidikih;
• statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
• izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
• pošiljanje e-novic po e-pošti in/ali SMS-jev, predvidoma 1-krat tedensko;
• pošiljanje e-poštnih sporočil in/ali SMS-jev s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@parkauto.mobi).

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega.

E-poštni naslovi priporočenih prejemnikov, ki jih sodelujoči vpišejo v obrazec za priporočanje, se zaščiteni (enosmerno zgoščeni) vpišejo le v začasno bazo podatkov. Ti e-poštni naslovi (z izjemo sodelujočih) se hranijo le do zaključka akcije, in sicer zaradi preprečevanja pošiljanja dvojnih priporočil isti osebi, zaradi nudenja možnosti odjave od prejemanja priporočil in s tem z namenom preprečevanja nezaželene elektronske pošte.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

• potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
• omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
• posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
• dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
• izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

Na spletni strani se uporablja t.i. piškotke (ang.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema akcije, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

12. Dodatne informacije


Dodatne informacije lahko sodelujoči dobijo na telefonski številki 059 257 123 ali na elektronskem naslovu info@parkauto.mobi.

13. Reševanje pritožb


Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge člane sistema Parkauto.

Datum objave teh pravil: 7. 10. 2013

PARKAUTO team
PARKAUTO d.o.o.
Loška ulica 8,
2000 Maribor
ID za DDV: SI45182027
Matična številka: 636684000
Okrožno sodišče v Ljubljani, Srg 2013/18252
TRR: SI56 6100 0000 5085 572