ODJAVA
VPIS
PRIJAVA

Vključite svoje parkirišče v mrežo PARKAUTO

Pokličite nas
+386 51 417 412
Klik na "DA" bo sprožil klic podpore na vašo GSM številko.

   

Oddaja parkirišča

Kaj ponuja PARKAUTO lastnikom parkirišč

Sistem PARKAUTO edini celostno rešuje probleme, na enostaven in pregleden način vodi celoten pregled parkiranja in kontrolira parkirišče 24 ur na dan in 365 dni v letu. Lastniki parkirišč lahko dnevno spreminjajo časovni termin trženja parkirišč , ki ga opravlja PARKAUTO.

Zakaj se vključiti v sistem PARKAUTO

Globalno je tehnično najboljši sistem za trženje lastniških parkirišč, ki hkrati ponuja vse potrebne informacije, ki jih vozniki - uporabniki potrebujejo.

Kontrola nad parkiranjem omogoča natančen računalniški pregled vstopov in izstopov avtomobilov ter časovno vodenje evidence parkiranja posameznega vozila ter posledično izračun dnevnega in mesečnega prihodka na parkirišču.

Parkiriščem, ki so v mreži sistemsko preprečujemo zlorabe ter parkiranja vsem tistim, ki nimajo dovoljenja oz. nočejo plačati parkiranja.

S sistemom PARKAUTO lahko lastnik parkirišče kadarkoli v toku dneva, delno ali v celoti zapre in ga nameni samo za lastno uporabo.

Sistem PARKAUTO omogoča, da za obratovanje parkirišč ni potrebno nobenih dodatnih stroškov in vloženega dela s strani lastnika.

Dnevno povečanje števila uporabnikov mobilne aplikacije in sistema PARKAUTO lastnikom parkirišč povečuje možnost pasivnega prihodka.

V ponudbi Parkauta imamo ugodno parkirno opremo, ki jo lahko ponudimo vsem, ki bi si želeli izboljšati svoje parkirišče.

Kdo se lahko vključi v mrežo parkirišč

Oddajte vaše parkirišče in zaslužite. Sistem PARKAUTO ponuja vsem lastnikom zemljišč ali zasebnih parkirišč možnost, da se pridružijo mreži parkirišč PARKAUTO na izbranem ciljnem trgu.

PARKAUTO ponuja možnost, da lastniki parkirišč preko sistema tržijo svoja parkirišča, ne da bi s tem ogrožali lastnih interesov parkiranja. Hkrati omogoča, da hitro in brez začetne investicije ter dodatnega dela lastniku prinesejo večje prihodke. Vsi stroški upravljanja in trženja se pokrivajo iz prometa zato lastniki nimajo nobenega tveganja.

Možnost ponujamo:

  • Lastnikom ali upravljalcem parkirišč ter garažnih objektov, ki se soočajo s premajhno zasedenostjo ali imajo problem pri optimizaciji stroškov svojih parkirišč.
  • Javnim zavodom in ustanovam, ki bi si želeli zagotoviti lastna dodatna finančna sredstva in upravljajo s svojimi parkirnimi kapacitetami, ki niso popolnoma izkoriščena.
  • Turistični kraji in občine, ki imajo namen realizirati enega izmed zastavljenih ciljev in si zagotoviti učinkovit in trajnostno-ekološki sistem parkiranja.
  • Podjetjem, hotelom, penzionom, gostilnam, trgovcem idr., ki bi si želeli zagotoviti dodatne obiskovalce preko mreže parkirišč.
  • Stanovanjske skupnosti s solastništvom parkirnih mest, ki si želijo zaščititi svoje interese, povečati transparentnost koriščenja parkirišč ter povečati rezervni sklad za vzdrževanje svojih stavb.
  • Lastniki zemljišč, ki bi želeli oddati ali prodati zemljišče za izgradnjo novega parkirišča.
  • Drugi...

Na vašo željo vas obiščemo in predstavimo možnosti . Pripravimo vam lahko primer izračuna vaših prihodkov. Pokličite nas ali pošljite vaš kontakt.

Kako se lahko lastniki parkirišč vključijo v mrežo PARKAUTO

PARKAUTO je prvi globalni sistem, ki voznikom nudi pomoč pri iskanju in plačevanju parkirišča na hiter in enostaven način. S tehnično rešitvijo in sodobnim pristopom lahko vsak telefon, ki je vključen v sistem, postane daljinski upravljalec za dvig zapornic posameznega parkirišča, ki je s pogodbo pristopil v mrežo parkirišč po celem svetu.

Kako se povezati v mrežo parkirišč

Lastniki parkirišč se lahko povežejo v mrežo preko sprejetih pogojev in sklenjene pogodbe za trženje , upravljanje in trženje ali preko pogodbe za sistemski nadzor parkirišč.

1. Sklenitev pogodbe za trženje parkirišča

V pogodbi Parkauto za lastnika trži celotno ali del parkirišča preko svojega sistema, ki je brezplačno dostopen vsem voznikom – potencialnim uporabnikom.

2. Sklenitev pogodbe za upravljanje in trženje parkirišča

V pogodbi Parkauto upravlja in trži celotno parkirišče.

3. Sklenitev pogodbe za sistemski nadzor

V pogodbi Parkauto ponudi svojo IT rešitev za lastnikovo samostojno spremljanje in upravljanje parkirišč.

Strokovno svetovanje

Imate problem z nadzorom uporabnikov na svojem parkirišču? Vas premajhno število parkirnih mest omejuje pri parkiranju? Želite optimalno izkoristiti parkirišče? Želite opremiti parkirišče, ki vam lahko prihrani denar in poveča učinkovitost? Želite transparentni obračun in pošten način obračunavanja parkirnin? ...

Za zainteresirane stranke pripravimo projekt optimiziranja parkirišč. Stranka predstavi svoje želje in interes. V primeru sodelovanja izdelamo projekt optimizacije kjer preverimo trenutno stanje parkirišča in opredelimo rizične in šibke točke ter skupaj z naročnikom postavimo glavne cilje.

Za opredeljene cilje strankam ponudimo ustrezne rešitve, pripravimo izvedbeni plan in zagotovimo svetovalne procese in ponudimo tehnologijo.

Za dodatne informacije nas pokličite ali pošljite povpraševanje.